ACTE NECESARE EMITERII AVIZULUI DE SALUBRITATE

  • cerere pentru emiterea avizului de salubritate (click aici – link spre cerere)
  • copie C.I. (pt. persoană fizică) / certificat de înregistrare fiscală (pt. persoană juridică)
  • o copie după certificatul de urbanism
  • copie extras CF
  • plan de încadrare în zonă;
  • plan de situație (in cazul constructiilor trebuie specificat locul unde urmeaza sa fie amplasate recipientele de colectare)