este asigurată de către administrator care are ca atribuţiuni:
– stabilirea obiectivelor pe termen lung (3-5 ani ) şi a misiunii societăţii;
– crearea unui climat corespunzător şi a unei bune colaborări cu celelalte compartimente ;
– stabilirea, împreună cu, compartimentul financiar contabil a bugetelor anuale şi pe termen lung;
– atragerea de noi parteneri în vederea obţinerii avantajului competitiv pe piaţă;
– luarea unor decizii pe termen lung care vizează atingerea obiectivelor firmei cu succes.

este condus de către R.M.I şi are ca principale atribuţiuni:
– pregătirea personalului pentru respectarea regulilor şi procedurilor impuse de Standardele de Calitate şi Mediu;
– identificarea tuturor neconformităţilor existente la toate compartimentele din cadrul organizaţiei şi stabilirea de măsuri corective;
– punerea la dispoziţia compartimentelor şi a întregului personal a materialelor specifice privind Managementul Integrat;
– pregătirea materialelor necesare pentru auditul periodic.

este asigurată de către administrator care are ca atribuţiuni:
– stabilirea obiectivelor pe termen lung (3-5 ani ) şi a misiunii societăţii;
– crearea unui climat corespunzător şi a unei bune colaborări cu celelalte compartimente ;
– stabilirea, împreună cu, compartimentul financiar contabil a bugetelor anuale şi pe termen lung;
– atragerea de noi parteneri în vederea obţinerii avantajului competitiv pe piaţă;
– luarea unor decizii pe termen lung care vizează atingerea obiectivelor firmei cu succes.

este condus de către R.M.I şi are ca principale atribuţiuni:
– pregătirea personalului pentru respectarea regulilor şi procedurilor impuse de Standardele de Calitate şi Mediu;
– identificarea tuturor neconformităţilor existente la toate compartimentele din cadrul organizaţiei şi stabilirea de măsuri corective;
– punerea la dispoziţia compartimentelor şi a întregului personal a materialelor specifice privind Managementul Integrat;
– pregătirea materialelor necesare pentru auditul periodic.

COMPARTIMENTUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

este condus de către R.M.I şi are ca principale atribuţiuni:
– pregătirea personalului pentru respectarea regulilor şi procedurilor impuse de Standardele de Calitate şi Mediu;
– identificarea tuturor neconformităţilor existente la toate compartimentele din cadrul organizaţiei şi stabilirea de măsuri corective;
– punerea la dispoziţia compartimentelor şi a întregului personal a materialelor specifice privind Managementul Integrat;
– pregătirea materialelor necesare pentru auditul periodic.

OFICIUL JURIDIC

este reprezentat de juristul firmei care are ca principale atribuţiuni:
– pregătirea documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare desfăşurării activităţii;
– pregătirea documentaţiei pentru participarea firmei la anumite licitaţii;
– verificarea şi vizarea contractelor comerciale încheiate cu furnizorii şi clienţii;
– informarea tuturor compartimentelor despre modificările legislative care apar;
– realizarea tuturor demersurilor necesare pentru rezolvarea anumitor litigii.

DIRECTIA SALUBRIZARE

este condusă de către Directorul de salubrizare care are următoarele atribuţiuni:
– colaborează cu direcţia de mecanizare care îi va pune la dispoziţie autovehiculele conform graficului stabilit;
– stabileşte graficul de ridicare a deşeurilor menajere;
– organizează echipaje pentru desfăşurarea eficientă a serviciului de salubrizare;
– amplasează recipiente ecologice pe raza municipiului Bacău în baza contractelor de comodat;
– stabileşte de comun acord cu reprezentanţii primăriei municipiului Bacău noi puncte de colectare a deşeurilor;
– urmăreşte zilnic modul în care se rezolvă reclamaţiile primite la serviciul dispecerat;
– stabileşte sancţinui atunci când este necesar.